MIĘDZYNARODOWY KONKURS RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO
REGULAMIN KONKURSU
1. Organizator

Mieroszowskie Centrum Kultury

ul. Żeromskiego 28, 58-350  Mieroszów
www.mck.pl
2. Cele konkursu:
- prezentacja twórczego dorobku mieszkańców pogranicza polsko-czeskiego
- rozwijanie zainteresowań z zakresu rękodzieła artystycznego.
- popularyzowanie różnych, nowych technik rękodzieła artystycznego
- kultywowanie tradycji rodzinnych
- poszukiwanie alternatywnych źródeł dochodu
- rękodzieło sposobem na "zagospodarowanie wolnego czasu" dla wszystkich grup wiekowych
3. Uczestnictwo
- konkurs ma charakter otwarty
- uczestnicy stają do konkurencji indywidualnie ,
- organizator wyklucza grupowe zgłoszenia.
4. Kategorie
Organizatorzy wyodrębnili następujące kategorie technik;
- HAFT - hafty-wszystkie rodzaje, oraz patchwork
- KORONKARSTWO - ozdoby oraz rzeczy użytkowe
- TKACTWO - kilimy, gobeliny, makatki
- MALARSTWO - wszystkie rodzaje
- RZEŹBA - wszystkie techniki
- INNE TECHNIKI

Kategorie wiekowe:

Prace zostaną zakwalifikowane do III kategorii wiekowych.
I - uczniowie szkół podstawowych
II - uczniowie gimnazjów i szkół średnich
III- dorośli ( od 18 do lat 100 i więcej..)
5. Zgłoszenia
a)_ Podstawą uczestnictwa jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego.(do pobrania na www.mck.pl, dostępny również w MCK ul.Żeromskiego 28 I piętro - biblioteka )
b) Prace wraz z wypełnionym formularzem należy przekazać lub wysłać organizatorom do dnia 16.11.2011r. na adres MCK (patrz pkt.1)

c) Organizatorzy proszą o przedstawienie do konkursu najwyżej 2 prac. Przesłane prace powinny być podpisane i przygotowane do ekspozycji.

6. Nagrody

Jury powołane przez organizatorów (złożone z przedstawicieli instytucji działających w sferze kultury i organizatorów) wybierze w każdej kategorii po 3 najciekawsze prace.

W dniu 19.11.2011 o godz. 17.00 w Sali Wystawowej MCK przy ul.Żeromskiego 28 nastąpi uroczyste otwarcie wystawy zgłoszonych rękodzieł oraz rozdanie nagród za najlepsze prace ( nagrody rzeczowe oraz dyplomy).

Prace nie spełniające wymagań regulaminowych nie będą oceniane.
Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie MCK w Mieroszowie.
Powrót do poprzedniej strony   Powrót do strony głównej  Powrót do poczštku strony
Urząd Miejski w Mieroszowie
Pl. Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów
tel./fax (074) 84-94-300, e-mail:urzad@mieroszow.pl
www.mieroszow.pl
(c) 2005 Urząd Miasta i Gminy w Mieroszowie                                -

Projekt i realizacja Remigiusz Stefaniak